Kategoria: Ogłoszenia

Ogłoszenia turniejowe

Ubezpieczenie NNW zawodników podczas zajęć klubowych

Rodzice dzieci, będących członkami sekcji szachowej klubu UKS SP 321 Warszawa-Bemowo i opłacający składki członkowskie, proszeni są o wypełnienie dokumentu niezbędnego do ubezpieczenia dziecka podczas zajęć klubowych (NNW PZU), dostępnego u prowadzącej sekcję (Zofia Marks) lub pobranego ze strony (Deklaracja przystąpienia do NNW PZU).
Ubezpieczenie jest opłacone w ramach składki członkowskiej klubu (nie ma dodatkowych składek).