UKS SP 321 Warszawa-Bemowo

Stowarzyszenie

Nazwa stowarzyszenia: Uczniowski Klub Sportowy „SP 321” Warszawa Bemowo
Numer ewidencji UKS Urzędu m.st. Warszawy: 496
Data wpisu do ewidencji: 26.04 2011 r.
Teren działania: Rzeczpospolita Polska
Siedziba: 01-493 Warszawa, ul Szadkowskiego 3
Numer identyfikacyjny REGON: 142927149
NIP: 522-29-87-469

Zarządu Klubu

Włodzimierz Skarzyński – Prezes
Krystyna Macioszczyk – Sekretarz
Marianna Skowrońska – Skarbnik
Marcin Dworski
Stefan Fiszer

Sekcje klubu UKS SP 321 Warszawa-Bemowo

Print Friendly, PDF & Email