Koło szachowe

Zajęcia koła szachowego

Zajęcia klubowe koła szachowego są organizowane dla członków klubu UKS SP 321 Warszawa-Bemowo opłacających składki klubowe miesięczne (składka członkowska jest stała za każdy miesiąc roku szkolnego). Wymagane jest złożenie deklaracji członkowskiej z opcjonalnym wpisem do centralnego rejestru Polskiego Związku Szachowego.

W roku szkolnym 2019/2020 zajęcia są prowadzone w:

czwartki        18:00-19:30, klasy II-VIII, budynek główny sala 054,  Zofia Marks

poniedziałki  18:00-19:30, klasy II-VIII, budynek główny sala 054,  Zofia Marks

czwartki 16:00-17:30, klasy O i  I, budynek filii sala 4, Zofia Marks

 

Od października w czwartki w godzinach koła (budynek główny) konsultacje dla silniejszych zawodników kontynuuje mistrz międzynarodowy Jan Adamski.

 

Składki klubowe

Składkę członkowską prosimy przekazywać do 10 dnia miesiąca przelewem na konto:

UKS SP321 WARSZAWA-BEMOWO
29 1020 1185 0000 4602 0182 0729

z dokładnym opisem:

SEKCJA SZACHOWA, imię i nazwisko klubowicza, oraz za który miesiąc jest składka.

 

Członkowie UKS SP 321 zobowiązani są do opłaty składki członkowskiej w wysokości 80 zł na miesiąc. Z uwagi na dofinansowanie celowe sekcji szachowej klubu od kwietnia do końca roku 2017 obowiązywała obniżona składka członkowska w wysokości 25 zł za miesiąc. Od roku szkolnego 2018/19 w sekcji szachowej składka członkowska wynosi 50 zł za miesiąc, za kolejną osobę z rodziny 50 % składki.

Aktywni turniejowo zawodnicy sekcji szachowej UKS SP 321 podlegający indywidualnemu szkoleniu mogą się zwrócić do zarządu o ustalenie indywidualnej składki klubowej.

Print Friendly, PDF & Email