H.Rinck „La Strategie” 1892

Mat białymi w 2 posunięciach

Bartek rozwiązuje dla niecierpliwych… 

Rozwiązanie 1

Rozwiązanie 2

Rozwiązanie 3

Rozwiązanie 4

 

Print Friendly, PDF & Email