N.Maksimov (version) „Shakhmatny zhournal” 1895

Mat białymi w 2 posunięciach

Bartek rozwiązuje…

Print Friendly, PDF & Email