S. Loyd „N.Y. Commercial Advertiser” 1895

Mat białymi w 2 posunięciach

Bartek rozwiązuje…

Print Friendly, PDF & Email