Szachy w szkole

Różnice w programach nauczania szachów w SP321 i proponowanego przez MEN. 

Program MEN „Szachy w szkole”
Szachy w szkole
Edukacja przez szachy w szkole (PZSzach)

 • Elitarność.
  Brak powszechności, czyli rozpoczęcie nauczania w jednym (tylko jeden jest obowiązkowy) oddziale (klasie) dla uczniów, których rodzice wyrażą zgodę na program.
 • 1 godzina lekcyjna zajęć (jedna lekcja) tygodniowo.
 • Lekcje 45 minutowe
  Czy sześcioletnie dziecko po tygodniu przerwy (lub dłużej, gdy zajęcia wypadną w dniu np. wyjścia do kina, teatru, świątecznym itp.) ma szansę pamiętania, co było na poprzedniej lekcji? Czy sześciolatek ma umiejętność  długiej (45 minut) koncentracji?
 • Praca z podręcznikiem
  Dodatkowy koszt. Podręcznik, delikatnie mówiąc, mocno niedoskonały (błędy, brakuje ważnych treści).
 • Szachy są dodatkowym przedmiotem szkolnym, z którego na świadectwie jest ocena – wchodzi ona do średniej
  Był to główny powód rozwiązania po jednym roku klasy pilotażowej w Warszawie na Białołęce.
 • Zajęcia prowadzi nauczyciel po krótkim kursie.
  Czy będzie wiedzą w stanie nadążyć za zdolniejszymi ze swoich uczniów?
 • Po roku zajęć uczniowie, którzy do szachów nie przekonali się, są zmuszeni do ich kontynuowania.
  Niechciany, nielubiany przedmiot może obniżać im średnią ocen.
  Z drugiej strony utalentowani też się nudzą, gdyż już dawno „wyrośli” z poziomu klasy.
 • Program rusza w tym roku, tylko w pilotażowych województwach i nie we wszystkich szkołach – tylko w tych, które do programu przystąpiły. W województwie mazowieckim są to 72 szkoły.
 • Czy program się sprawdzi? Program dopiero się rozpoczyna, trudno prognozować, jednak fundamenty, na którym jest oparty są „mało stabilne”. Czas trwania jest obecnie określony na dwa lata.
 • Turnieje dla dzieci organizuje firma zewnętrzna.
 • Szkoła udostępnia zdjęcia z realizacji programu do celów promocyjnych oraz wyraża zgodę na przeprowadzenie badań naukowych (za zgodą rodziców uczniów) dotyczących wpływu szachów na rozwój edukacyjny i społeczny uczniów.

 

Szachy w SP 321 – program autorski Zofii Marks

 • Masowość.
  Wszystkie oddziały sześciolatków (11 w tym roku), jedyna taka szkoła publiczna w Polsce.
 • Zajęcia codziennie.
  Lekcje 10 minutowe dostosowanie do możliwości koncentracji dziecka sześcioletniego.
 • Forma zajęć (bajki, opowieści, zabawa, ruch) i język dostosowany do sześcioletniego odbiorcy.
 • Wiedzę dziecka weryfikują turnieje i zdobywane kategorie szachowe.
 • Zajęcia prowadzi doświadczony specjalista z licencją instruktora szachowego.
 • Po roku zajęć uczeń ma prawo wyboru, co dalej: w szkole działa koło szachowe i klub.
 • W SP 321 edukacja szachowa wszystkich sześciolatków prowadzona jest czwarty rok.
 • Program się sprawdza, dzieci chętnie uczestniczą w zajęciach. Najzdolniejsze mają duże sukcesy sportowe, mniej zdolne mają szanse szybszego rozwoju intelektualnego bez stresującego nacisku na wyniki.
 • Turnieje dla dzieci są organizowane przez nauczyciela szkoły z licencją sędziego szachowego.
 • Promocją programu jest liczny udział i wyniki uczniów w turniejach pozaszkolnych.
  Udział uczniów SP321 i UKS SP 321 w turniejach
 • Proponowałam w ubiegłym roku Dyrekcji przystąpienie do programu „Edukacja przez szachy w szkole”. Otrzymałam od Dyrektora odpowiedź następującą:

  Nie zmienia się dobrego programu na gorszy, sprawdzonego na niesprawdzony, masowego na elitarny. Nie śpieszmy się, poczekajmy jeszcze.

Zofia Marks

Print Friendly, PDF & Email